Kräftor – Abborrens favoritbyte

1

Smack! Feting som tog en kräftjigg som drogs långsamt över stenig botten på fem meters djup!

Hej!      

Idag tänkte jag skriva lite kring en av sjöarna och vattendragens vanligaste och viktigaste organismer i vattendragens ekosystem – nämligen kräftan! Kräftor är väldigt vanliga bytesdjur för många av våra insjöfiskar som gädda, abborre, ål och lake men även t.ex. karp. För de allra flesta är goda kräftvatten synonymt med ett bra abborrfiske då stor abborre ofta kan ha kräfta som huvuddiet.

Jag tänkte börja med att skriva lite kring kräftan och hur den lever för att därefter gå in på hur man bäst hittar kräftans gömslen och effektiva strategier för abborrfisket med kräftimitationer!

4

En bild på vår inhemska flodkräfta. Signalkräftan skiljs enklast mot flodkräftan genom att dessa har vita streck mellan klorna.

Kräftor i Sverige

Vår inhemska flodkräfta är allvarligt hotad i större delen av Europa och Sverige, kortfattat har de flesta flodkräftsbestånd utrotats.  Hotbilden består av ett flertal faktorer, men den huvudsakliga orsaken till flodkräftans tillbakagång är kräftpest. Kräftpest är en sjukdom vilken orsakas av en algsvamp som spridit sig till Europa med nordamerikanska signalkräftor. Signalkräftorna började importeras till Europa under 1800-talets senare hälft som matkräftor varefter pesten sakta men säkert spred sig i hela världsdelen. När algsvampen infekterar flodkräftor så saknar dessa en naturlig resistans mot sjukdomen och de dör ovillkorligen inom ett par veckor, samtidigt som de hjälper till att sprida sjukdomen vidare. Kräftpest kan drabba alla arter av sötvattenskräftor men utöver dessa har de ingen värd.

I hela södra Sverige finns det få vatten med flodkräfta och i de allra flesta miljöer har signalkräftan tagit över helt och flodkräftor saknas. Typiska vatten som fortfarande håller flodkräfta är enstaka vatten långt upp i avrinningsområden eller mindre och svåråtkomliga insjöar i skärgården.

I dagsläget finns inga bra motåtgärder för att bli av med kräftpest i ett vatten som har blivit infekterat. För att få ett system sjukdomsfritt måste all signalkräfta tas bort – något som är så pass svårt att det i majoriteten av fall är helt omöjligt.

Kräftors levnadsmiljöer

Kräftor missgynnas kraftigt av surt vatten och förekommer generellt inte i vatten där pH är för lågt. Som riktlinje återfinns kräftor i regel inte om pH är lägre än 6. Det är även viktigt att vattendraget har en god buffringsförmåga och inte utsätts för surstötar under exempelvis vårfloden. Surstötar påverkar kräftor negativt framförallt genom att skada rommen hos bärande kräfthonor samt att det försvårar skalömsning och tillväxt. Kräftor är även känsliga mot vattenföroreningar då de har känsliga gälar som kan täppas igen av en alltför slamrik miljö eller av utfällda järnföroreningar. Likaså bör syrehalten vara god och får helst inte vara för låg, gärna över 5mg/l.

Kräftans yttre del består av ett hårt skal som inte kan öka i storlek. För att växa måste kräftan göra sig av med skalet och bilda ett nytt större att växa i. När kräftan ätit upp sig så att skalet är helt fyllt börjar en ny tillväxtcykel. De ämnen i skalet som ger hårdheten (främst kalcium) lämnar skalet och inlagras i kräftstenarna. Skalet mjuknar och spricker upp vid ryggskölden där kräftan sedan kan krypa ur. Kräftan är nu alldeles mjuk och försvarslös. Därför gäller det att ha ett gömsle där den kan finnas en tid framöver. Under denna tid tar kräftan in vatten i kroppen så att den sväller upp. Därefter bildas det nya skalet som på detta sätt blir större än det gamla. De ämnen kräftan lagrat i kräftstenarna går nu in i det nya skalet som hårdnar. Kräftan gör sig av med vattnet i kroppen och återgår till den gamla storleken och har ett större skal att växa i. Tiden det tar att gå igenom denna process är beroende av kräftans storlek, vattnets temperatur samt tillgången på kalcium. Tiden för skalömsningen är längre ju större kräftan är. Vid en högre temperatur förkortas tiden.

Det som i regel är de täthetsbegränsande faktorerna för kräftor är födotillgång samt tillgången på lämpliga biotoper (gömslen). Kräftor är allätare som främst äter skott, stjälkar och växtdelar men som även passar på att jaga insekter, fisk och fungerar som nedbrytare vilka ofta är bland dem första att bryta ned döda organismer.

Untitled

Detta är en figur över fångst mot bottenhårdhet från ett standardiserat kräftprovfiske vilket SLU i Drottningholm genomfört. Varje prick illustrerar en bur som lagts. Storleken på pricken illustrerar hur stor fångsten är, från röd prick där inte en kräfta fångats till den stora gröna pricken där 15-24 kräftor fångades. Provfisket uppvisade nästan en perfekt korrelation där fångsten hade ett nästintill perfekt samband med bottenhårdheten. Med detta resultat kan man enkelt förutsäga att ifall man skall fiska kräftabborre, då bör man hålla sig på hård botten!

Tobias

När jag fiskar kräftabborre använder jag mig av kartor från Insight Genesis tillsammans med Lowrance HDS touch ekolod. Genom att använda sig av noggranna kartor minskar man tiden mellan storabborrhuggen avsevärt. Du ser helt enkelt direkt på kartan vilka områden som kan tänkas vara produktiva.

3

Abborre som äter mycket kräftdjur får kraftigt röda fenor och kan som i detta exempel få orangefärgad buk.

Och for att omsätta detta i fiske

Ifall man då vill inrikta sitt abborrfiske efter kräftätande storabborrar finns det två huvudaspekter som man bör ta i beaktning.

  • Finns det mycket kräfta i sjön? Eller är bestånden utslagna av t.ex. kräftpest?
  • Var finns kräftans levnadsmiljöer i sjön? Hittar man dessa så kommer man även att hitta abborrarna.

För att ta reda på hur mycket kräfta det finns i sjön så kan man studera provfiskerapporter, eller fråga närboende. Naturligt sett har de flesta inlandsvatten i Sverige haft starka bestånd av flodkräfta, men i och med kräftpesten har så gott som samtliga bestånd i södra Sverige slagits ut. Det är långt ifrån alltid som signalkräftor lyckas etablera nya livskraftiga bestånd. I t.ex. Hjälmaren finns det massvis med signalkräftor medan de nästintill saknas i Mälaren som har stora områden med sjöyta som påminner om Hjälmarens miljö. Ett annat effektivt sätt är att dyka ned med ett cyklop och vända på stenar i strandkanten. Om kräftbeståndet är gott så kommer det finnas kräftor som gömmer sig under stenar, bråte och i klippskrevor.

För att hitta kräftans levnadsmiljöer bör man använda ekolodet. Kräftor äter i huvudsak växtmaterial, och gälarna sätter igen ifall kräftan lever på för sedimentrik botten så förlägg fisket i huvudsak ovanför sjöns kompensationsdjup där bottenhårdheten är fast (googla kompensationsdjup ifall ni inte känner till termen).

IMG_2741

Revo Rocket är en supersnabb multirulle som passar perfekt till imitationsfiske med kräftor. Med hjälp av den höga utväxlingen kan man snabbt sträcka upp linan för att kroka en abborre som tagit upp betet på botten. Jag fiskar Revo Rocket tillsammans med ett ABU Garcia Veracity spö på 7,3 fot och 30g kastvikt. Veracity är en ny spöserie som kommer till 2016 vilket är ultralätta, känsliga och rappa bassfiskespön som nu blivit tillgängliga i Europa! Jag spår att detta kommer bli de seriösa abborrfiskarnas stora favoritspö!

Utrustning

Att få ett bete att efterlikna en kräfta är både enkelt och svårt. Det enkla är att få betet att röra sig effektivt och det svåra i att identifiera hugg och lyckas kroka fisken. Det effektivaste är ofta att låta betet röra sig på botten hela tiden och med jämna mellanrum göra små hopp upp i vattenkolumnen. Ifall man fiskar på detta sätt ligger det svåra i att abborrarna ofta kommer och plockar upp betet medan det ligger på botten och det är mycket svårt att känna huggen, utan man känner egentligen bara att linan slackar något. Ännu en svårighet i tekniken är att kräftans ”hopp” ofta görs med spötoppen, vilket gör att när man fiskar hem kräftan så har man ofta spöet draget ganska mycket mot sig. Sammantaget gör detta att när en abborre väl har plockat upp bytet så har man en liten längd kvar av spöföringen för att göra själva mothugget.

För att komma runt detta så fiskar jag allt mitt kräftfiske med ett ganska kort spö och en extremt högutväxlad rulle. Spöet används för att ”jerka” hem kräftan över botten och rullens extra höga utväxling används för att supersnabbt kunna ta hem lina och kroka fisken när man endast anar att en abborre tagit upp ens kräftimitation.

5

Lunkermania! Jag och min gode vän Adam i ett rejält dubbelhugg :) Revo Rocket och Revo MGX tillsammans med Veracity spön gjorde jobbet!

Och själva betet

Vilken kräftimitation du väljer tycket jag inte spelar jättestor roll. Ta en valfri jiggimitation och fiska den på jiggskalle. Det viktiga är att man anpassar betets vikt efter fiskedjupet så man får en naturlig sjunkhastighet medan kräftan hoppas fram över botten.

225926_ts

En Berkley Powerbait Power Tube är ett bra bete att fiska som kräftimitation. Bäst fiskas en tube med ett banana jighead som man sätter i tuben.

Berkley-Brand-Havoc-Series-Pit-Boss-HVMPB4-10CM-Soft-Baits-Little-Lobster-Style-Fishing-Lure-Artificial

Berkleys Pit Boss är ett annat exempel på en bra kräftimitation. Kan fiskas med jigskalle, offsetkrok eller som trailer på en jig.

IMG_3800

Abborren väntar – ut och fånga dem :)

Facebook Comments
Kategorier : Uncategorized