Vårfiske efter abborre

Hej!

Även fast våren är kort så hinner man oftast med mer än bara en art. Efter den tidiga vårens gäddfiske brukar jag tycka att det är roligast att varva med lite andra arter och i år har det framförallt varit abborren som lockat! Abborren är en spänannde art. Den finns likt gäddan praktiskt taget överallt i hela landet och växer sig på de allra flesta håll ganska stor. Utmaningen ligger främst i att lyckas fånga de stora abborrarna, snarare än att lokalisera rätt vatten. Något som ofta är lättare sagt än gjort!

Smack! Direkt efter islossning sker vårblomningen av alger vilket ofta gör att sikten är lite sämre under ett par veckor. Under vårblomningen fiskar jag gärna lite färgstarkare, denna abborre som jag tror vägde någonstans kring 1350 tog på en chartreusefärgad jigg!

Abborren

Abborren är likt gäddan och många andra av våra nordiska sötvattensfiskar en tidig vårlekare. Leken sker på grunt vatten nära strandvegetation men någon eller några veckor senare och på lite djupare vatten jämfört med gäddan. Abborren i huvudsak kring 0,5-3 meters djup. Generellt väljer abborren uppstickande substrat att hänga sina romsträngar på vilket t.ex. är fjolårsvegetation såsom vass, nate, tång och kransalger.

Under parningen släpper abborrhonan alla sina ägg samtidigt i en lång strumpa som lindas runt t.ex. en gren samtidigt som hon uppvaktas av ett helt gäng hanar vilka alla försöker para sig bäst de kan. Honorna är oftast enbart någon dag på lekplatsen, medan hanarna kan vara på platsen i veckor för att invänta honorna.

Fisket efter abborre ter sig väldigt olika beroende på vilken typ av miljö som man fiskar i. På vissa sträckor längs med Ostkusten vandrar många abborrar upp i sötvatten för att leka. I större sjöar verkar de stora abborrarna leva ett nomadiskt liv där de följer nors, siklöja eller andra betesfiskar nästintill hela året, förutom vid lek då de snabbt kan vara inne vid en vassrugge för att leka.

Att lokalisera vårabborre är svårt, ofta riktigt svårt! Abborren är inte lika enkel som gäddan där huvuddelen av fiskarna i en population vandrar in till lekområdena för att invänta rätt lekförutsättningar. Snarare verkar större abborrar uppehålla sig vid sina vanliga födostråk för att någon vecka under våren vara snabbt inne för att leka, och då oftast ha annat i tankarna än mat.

Med lärdom av dessa erfarenheter brukar jag därför fiska abborre under våren på öppna fjärdar där nors och löja stryker omkring, men i så nära anslutning till lekområdena som möjligt.

Abborren leker gärna på uppstickande substrat som ris, vass eller vissna natebälten. För att hitta bra lekområden för abborre gäller det att inte enbart stirra på övervattensvegetation utan även hålla ett öga på vad som ritar upp sig på ekolodet!

Rätt utrustning -> Custom maps

När det gäller abborren så finns det vissa detaljer som är viktigare än andra. Jag försöker i den mån det är möjligt att använda så enkla men effektiva taktiker som möjligt, men är det något som är synonymt med ett lyckat abborrfiske så är det noggranna förberedelser! Av alla förberedelser man kan göra så finns inget viktigare än en riktigt bra djupkarta. Med en bra djupkarta kan man enkelt studera sjön eller kustområdets djupbassänger och tänkbara lekområden. Lägger man därtill en djupkarta som även har information om bottenhårdhet och vegetation förbättrar man precisionen i fisket tusenfaldt.

Bottenhårdheten är ofta väldigt viktig vid fiske i sötvatten då stor abborre ofta söker sig till hård botten. Bottentypen varierar i regel mest med djupet i en specifik sjö eller ett kustområde, men även med dess exponering. I näringsrika vatten är bottnen i regel mjuk redan vid ett par meters djup medans mer näringsfattiga sjöar kan ha stenbotten eller häll på djup ned mot 20-30m. Bottenhårdheten är en riktig knäckfråga för abborren då stora abborrar i sötvatten till stor del lever på kräftor. Kräftan är i sin tur känslig mot slam vilket täpper igen kräftans gälar, varför kräftor i de allra flesta vatten endast finns på hård, stenig botten – en plats där man även ofta finner stor abborre!

Förekomsten av vegetation är minst lika viktig. Med hjälp av ekolodet kan man enkelt finna vart tänkbara undervattensängar med vissen nate breder ut sig och där abborrarna kan tänkas leka. Vegetation är dessutom kräftornas viktigaste födoresurs varför inslag av vegetation i kombination med lämplig hårdbotten kan tänkas vara en riktig hotspot både före och efter abborrens lek.

Idag finns flera olika program och lösningar för att skapa sina egna djupkartor. Själv använder jag Lowrance-ekolod vilket gör att jag kan använda den automatiserade tjänsten Insight Genesis där jag laddar upp datan direkt ifrån båten och får ned ett färdigt sjökort med gräs och bottenhårdhet utmarkerat efter fisketuren. Oavsett vilket fabrikat man har på ekolodet så rekommenderar jag verkligen att ni börjar göra era egna kartor, det går med dem flesta moderna enheter! Står ni i valet av att välja ekolod är just Lowrance-enheterna ett mycket bra alternativ då dessa är de enda enheterna som har mjukvara för att markera ut sjögräs på kartan.

Många prioriterar ordningen i båten fel – sätt ditt bästa och största ekolod fram! För det är ju fram som man fiskar!

Fancasting?

De flesta som läst artiklar och fisketips har nog läst att en av de mest effektiva avsökningsstrategierna när man spinnfiskar är att fiska betet i en solfjädersform. När det gäller abborre, och när man fiskar på platser där man fiskat flera gånger förut råder motsatsen! Ifall målet i fisket är att vara effektiv och fånga stor abborre är en riktigt bra djupkarta A&O, där man inte kastar ett endaste blindkast utan enbart på de stenar eller vegetationsbälten där man vet att abborrarna ofta stannar upp för att vila eller jaga.

När jag fiskar använder jag alltid två skärmar parallelt på fördäcket för att kunna använda 200/800khz frekvens och en, eller två kartor samtidigt vid abborrfisket. Denna setup är något utöver det vanliga, men använder man t.ex. GoFree-modul i båten eller har ett GEN3 HDS går det att spegla telefon/läsplatta mot ekolodet ifall man vill ha en extra skärm i fören.

Beast på beast!

Utrustning och teknik

Exakt vilken utrustning eller vilken teknik man väljer att fiska är inte det primära. Det viktiga är att man har en tillräckligt grov utrustning som klarar av att kroka stora abborrar på lång lina med allt vad det innebär som att driva in kroken och spänna upp linan genom vattnet.

I huvudsak så fångar jag de allra flesta abborrarna på jiggfiske eller dropshotfiske. Oftast tycker jag att det bästa är att bottenjigga större delen av min fisketiden. Jiggen får sjunka ned hela vägen till botten efter utkastet och därefter får betet ”studsa” längs med botten hela vägen tillbaka till båten eller land. Detta åstadkommer jag genom att göra regelbundna spinnstop under hemtagningen. Merparten av abborrarna tar i spinnstoppet och syns endast som ett ”slack” på linan när jiggen sjunker! Håll alltså ögonen öppna när jiggen sjunker på spänd lina!

Dropshotfisket blir ett komplement till jiggfisket som jag använder när abborrarna är svårfångade och ratar jiggen, eller endast syns på lodet utan att ta.

Bäst kontroll i jiggfisket får man med en riktigt bra multirulle. Revo Beast har hittills slagit alla mina förväntningar, utan tvekan den mest mångsidiga multirullen för tungt abborrfiske eller lätt gäddfiske som jag provat!

Så hur har det gått?

Årets fiske har faktiskt varit riktigt på många av de olika platserna som jag hunnit besöka! Årets största fisk har hittills blivit en på ca 1720g tätt följd av en praktfisk på 1520g, 1500g och en hel drös med fina fiskar hela vägen ned till kilot. Samtliga stora fiskar har jag fått på medelstora shadjiggar på 3-4 tum med 15-30 g skalle beroende på djup.

Smack! Vårens största blev en ärrad krigare på 1720g.
Facebook Comments
Kategorier : Uncategorized
Om du gillar detta inlägg kanske du är intresserad av :