Kom igång med C-map Lowrance och logga.

Hej   Här kopierade jag länken till Tobias Fränstam  som gjort ett inlägg om att komma igång med loggning i din maskin.

Tobbe är grym både på fiska och teknik.

 

http://www.eu.purefishing.com/blogs/sv/tobias-franstam/2018/04/04/kom-igang-med-c-map-genesis/

Här kommer artikeln som den ser ut, om du vill ha reda på mer ser du filen här ovanför den går till Tobbes sida.

Kom igång med C-Map Genesis!

c

Kom igång med C-Map Genesis

Då jag pratar med människor som aldrig fiskat och jag berättar om fiskeintresset får jag ofta frågan ifall fiske i slutändan bara inte är tur. Desto mer jag fiskat desto länge har jag kommit ifrån tanken att fiske har någonting med tur att göra. Det finns ingen gräns för fiskeerfarenhet och konsten att bit för bit lägga pusslet som skapar teorier och förklaringar av fiskens beteende.

För att lyckas i fisket är det främst en sak som jag fokuserar på. Det är att jag inhämta grundläggande information om den den sjö, älv eller havsvik som jag skall fiska. Vilka fiskarter finns där, hur ser sjöns näringsstatus ut och vad har området för bottentopografi. Det jag vill veta är helt enkelt grundläggande fysiska, biologiska och kemiska faktorer vilka kan ge mig en vägledning kring hur fisken lever och vart de kan tänkas uppehålla sig under olika tider på året.

Med lite erfarenhet av olika fiskarters spridningsmönster och levnadskrav faller denna planering ofta tillbaka på att det behövs en bra djupkarta för att kunna skapa en plan. I Sverige har vi däremot inte varit bortskämda med djuplodningar och mycket av den data som används till våra sjökort är från äldre handlodningar från båt eller is.

Som sportfiskare är dessa kartor begränsande. På grund av den låga precisionen i mätmetoden kan mindre undervattensstrukturer som grynnor missas helt. Djupkurvor och djupangivelser är godtyckliga och ger mer en fingervisning om bottenförhållandena. Sammantaget gör detta att kartmaterialet ofta är det som till en början begränsar fiskelyckan innan man hunnit skaffa sig mycket lokalkännedom om en plats. Något som går att effektivisera, om man endast haft ett tillräckligt bra sjökort redan från början.

Under de senaste tio åren har det skett en revolution på området kring djupdata. Med de kombiekolod som enkelt kan spara datafiler med djup och positionsdata går det helt plötsligt att förfina existerande kartor eller skapa nya. Till en början var processen mer komplicerad då man var tvungen att använda specialiserade datorprogram för att göra sina egna djupkartor medan man nuförtiden enkelt kan använda sig av direktritade sjökort i ekolodsenheten eller crowd-sourcade kartor som synkroniseras och hämtas via en webserver.

a

Bra djupdata är en förutsättning för att kunna planera sin fisketur och leta sig fram metodiskt i ett fiskeområde.

C-Map Genesis

C-Map Genesis är en kostnadsfri webbaserad applikation för att skapa kartmaterial från inspelade djupdata. Tjänsten har möjlighet att skapa kartor med djup, bottenhårdhet och undervattensvegetation samt är även världens största crowd-sourcade djupdatabas för fiske.

Genesis Social Map är en gemensam karta för alla användare där vem som helst kan spela in data via sitt ekolod och ladda upp denna till den gemensamma webservern. Uppladdad data granskas efter eventuella fel av ett professionellt team på C-Map innan den slutligen läggs till i den gemensamma kartdatabasen. I och med att alla användare tillsammans kan bygga kartor och hjälpa varandra har detta gjort att vi i princip från noll plötsligt fått väldigt detaljerade kartor över tusen och åter tusentals insjöar och kuststräckor runt om i Sverige.

C-Map Genesis i praktiken – En fördel i Perch Fight

I skrivandets stund pågår säsong 1 av Perch Fight för fullt och är du intresserad av att se hur ett sjökort kan hjälpa dig i praktiken föreslår jag att du ser på avsnitt 3 och 4 av Perch Fight på Freewaterpictures Youtubekanal.

Detta avsnitt börjar med att lagen ställs inför en helt ny utmaning, nämligen att tävla på en sjö som ingen av lagen känner till eller haft möjlighet att söka information om på förhand. När vi anlände till ”Sjö X” på morgonen visste jag att vi stod inför en rejäl utmaning. Jag har fiskat mycket abborre i olika insjöar under mitt liv och var komfortabel med sjön som tävlingsarena. Jag vet av erfarenhet hur svårt det är att söka effektivt efter abborre i en ny sjö ifall man inte har ett bra kartmaterial som hjälper att planera och metodiskt söka av fiskeområdet.

På plats var det första jag gjorde att koppla upp ekolodet mot internet via min mobiltelefon och leta på C-Map Genesis Social Map för att se ifall det fanns en djupkarta över sjön. Som tur var fanns det mycket lodat och ungefär 70 % av hela sjön var karterad med relativt god detaljrikedom. I samma sekund som jag såg kartan fick jag en bra magkänsla. Kartan i sig skulle inte vara tillräckligt för att vinna dagen men ifall vi fiskar metodiskt med stöd av kartan skulle chansen till en hög placering vara god. Lag utan karta skulle dels ha svårt med positionering mot de strukturer de planerade att fiska men även hämmas navigationsmässigt i den steniga sjön vilket är tidsödslande.

Sagt och gjort. Under dagen letar vi oss metodiskt mellan grynnor, åsar, djuphålor och skär. Och hur går det? Ja det får du se i avsnitten här:

C-Map Genesis Social Map (steg för steg registrering via en HDS 9″ Carbon)

 • Starta din ekolodsenhet och tryck på ”menyknappen”. Välj ”Inställningar”. Gå längst ned i menyvalen till ”Systeminformation”. Anteckna ”Serienummer” och ”Content ID” som ligger under rubriken Kartor.
 • Gå till https://www.genesismaps.com/Account/SignUp
 • Fyll i Namn, E-post, Land, välj ett lösenord och läs igenom/godkänn avtal. Nu blir du inloggad på sidan.
 • Se fältet Plotters och klicka på ”Add device”. Välj ett ”Namn” för din enhet, välj ”ekolodsmodell”, skriv in enhetrens ”Serienummer” och ”Content ID”.

1

Välj inställningar.

2

Välj systeminformation.

x2

Anteckna ”Serienummer” samt ”Content ID”.

C-Map, Social Map

 • Logga in på ditt C-map Genesis konto. http://www.genesismaps.com/Dashboard/Landing
 • Välj fliken ”Social Map”.
 • Leta dig fram på kartan till den sjö du vill ladda ned. Klicka på sjöns markör och tryck sedan på ”Download”. Välj sedan ”Download Map” i det fönster som dyker upp. Välj därefter ”Spara fil” för att få hem kartan lokalt till din dator. Spara denna .Zip fil på datorn.
 • Öppna .zip filen med ett .zip program (som windows egna, eller winzip.com).
 • .Zip-filen innehåller 5 filer. Extrahera filerna till en mapp på det minneskort som du använder till den ekolodsenhet du registrerat på C-map Genesis sidan. Mappen kan t.ex. döpas till ”Sjo nummer 1”, ofta är det bra att undvika ÅÄÖ i filnamn och mappar.
 • Stoppa in minneskortet i ekolodsenheten.
 • Välj ”Plotter”, sedan ”Meny”, ”Kartinställningar” och ”Kartkälla”. Nu bör sjön du laddat ned på minneskortet dyka upp som ett kartalternativ. Markera kartan och du skall få upp den på ekolodsenheten.
 • Du kan lägga till flera sjöar på samma minneskort om du lägger dem i olika m appar.
 • Använder du de officiella sjömätta C-Map sjökorten som Max eller Wide så har dessa minneskort ett filformat som stödjer Genesiskartor. Med andra ord kan du alltså både logga, använda Genesiskartor och det officiella sjökortet på ett och samma minneskort. Ett bra alternativ för de som använder Elite-enheter som har en kortplats men vill ha inspelningsmöjlighet och alla kartor tillgängliga på samma gång. Genom att använda tjänsten där man hämtar ett officiellt C-map sjökort från internet går det dessutom att få in alla dessa kartor på ett minneskort med mycket lagringsutrymme.

3

C-Map Genesis Social Map innehåller djupdata från tusentals sjöar, åar, älvar och vikar. Att registrera ett konto samt bidra och ladda ner djupdata är helt kostnadsfritt.

Skapa egna kartor och bidra till C-Map Genesis Social Map

På vattnet

 • Välj ”Ekolod”, ”Meny”, ”Avancerade inställningar”, ”Logga eko…”.
 • I ”Filnamn” anger du filnamnet på filen som skapas med sparad djupdata, under ”Filformat” väljer du vilka frekvenser du vill logga. Slg är den vanliga ekolodsgivaren, xtf är structure scan (sidoseende), sl2 är den vanliga ekolodsgivaren samt structure scan. Sl3 är loggning av vanlig ekolod och structure scan 3D signal. Att endast logga den vanliga ekolodsgivaren är det format som tar minst utrymme på minneskortet. Har man utrymme att spara mycket data samt structure scan eller structure scan 3D givare så skall man alltid logga samtliga signaler då detta ger precisare data och möjlighet till mer avancerade kartor.
 • ”Spara till” anger vart filen sparas. Du kan välja mellan minneskort i enheten eller till intern minnet. Att logga till intern minnet är ineffektivt då minnesutrymmet är litet och kan göra att enheten blir långsammare varför jag alltid loggar direkt till ett minneskort. Längst ned kan du se fältet ”Tid kvar” vilken är den uppskattade tiden du kan logga med tillgänligt utrymme och det filformat samt bytes per lodning som du valt.
 • ”Bytes per lodning” är en inställning för upplösningen av den sparade datan. Ett lågt värde ger mindre datafiler men sparar i princip endast information om djup och position medan ett högt värde sparar information kring djup, position, bottenhårdhet, vegetation och fiskekon. Min rekommendation är att alltid logga med den högsta upplösningen (3200) då detta ger de mest detaljerade kartorna.
 • ”Ladda upp till C-Map Genesis” är en funktion som man kan kryssa i där ekolodet automatiskt laddar upp filer till webservern om man ansluter sitt C-Map Genesis konto genom att logga in på enheten samt har tillgång till Wifi. Jag använder sällan denna funktion eftersom jag har stora datafiler att det lång tid för ekolodet att ladda upp datan jämfört med en dator som packeterar om och förminska filstorleken innan uppladnning.
 • Välj slutligen ”Logga” för att starta loggning. Loggning avslutas först när du återigen går in på ”Logga eko…” och väljer ”Stopp” eller stänger av enheten. Det är rekommenderat att stoppa enheten snarare än att avsluta loggningen genom att enheten stängs av.

4

Under menyn ”Logga ekolod” hittas alla inställningar för att spara djupdata. Funktionen ”Skapa StructureMap” sparar en fil med structurescandata som sedan kan läggas som ett lager ovanpå plotterns sjökort. Användbart då man t.ex. vill fiska en viss typ av hårdbotten.

Efter fisketuren

 • Logga in på ditt konto via http://www.genesismaps.com/Dashboard/Landing
 • Välj fliken ”Upload”. Du får nu ett popup-fönster i webläsaren där du antingen kan ladda upp filer direkt (vilket är det enda alternativet om du använder Macintosh) eller så kan du installera ”The desktop upload tool”.
 • ”Destop upload tool” är ett program som först packeterar och minskar storleken på dina filer innan dem laddas upp till webservern vilket gör processen kortare och enklare. För att använda ”Desktop upload tool” loggar du in med dina uppgifter från C-Map Genesis websidan.
 • Oavsett alternativ välj dina ekolodsfiler från ditt minneskort (som har formatet .slg, .sl2 eller .sl3) och klicka på Upload.
 • Dina filer laddas nu upp till C-Map Genesis webserver. Om djupfilerna håller tillräckligt god kvalitet (som att givaren är rätt monterad) så kommer din data att läggas till C-Map Genesis Social Map efter att datan granskats och kvalitetssäkrats av C-maps personal.
 • Vid godkänd fil kommer sjön att uppdateras med din nya data efter någon vecka.

5

Till C-Map Genesis Social Map finns det tre vägar att bidra med data. Det ena är att ladda upp filerna direkt via ekolodet om det är anslutet via Wi-Fi, det andra sättet är genom uppladdningsfunktionen på C-Map Genesis websidan och det tredje genom att ladda ned och installera programmet ”Desktop Upload Tool”. Att använda ”Desktop Upload Tool” är det snabbaste alternativet eftersom programmet packeterar och förminskar ekolodsloggarna innan de laddas upp.

6

Facebook Comments

Kategorier : Uncategorized

Abu Garcia – Tobias fiskeblogg – Bloggens innehåll är bloggarens ansvar

 

 

 

Facebook Comments
Kategorier : Blandat