Blog

Monitoring visstand Rijkswateren

Rijkswaterstaat voert sinds 1992 biologische monitoring uit in de zoete Rijkswateren. Dit monitoringsprogramma is onderdeel van het ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)’ programma. Een van de onderdelen van de monitoring betreft de visstand. In dat kader ben ik, samen met collega Wim Zweep en studenten van Sportvisacademie Zwolle, aanwezig geweest bij een bemonstering. De bemonsteringen werden uitgevoerd met behulp van een boomkor (soort ‘sleepnet’)  en elektrovisapparatuur. De bemonsteringen zijn uitgevoerd door het onderzoeksschip m.s. Schollevaar van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tijdens de bemonstering werden diverse vissoorten aangetroffen waaronder blankvoorn, brasem, baars, zwartbekgrondel, pos, spiering en winde. Het was niet alleen een hele leuke ervaring voor de studenten van Sportvisacademie Zwolle, maar ook een hele leerzame!

Hieronder zijn enkele foto’s te zien.

Roelof Schut

Onderzoeksschip m.s. Schollevaar van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De elektrovisapparatuur wordt in gereedheid gebracht.

De vangst met de boomkor wordt aan boord gehesen.

Niet alleen de studenten zijn erg benieuwd naar de vangst, maar omwonenden ook.

De gevangen vissen worden aan boord gedetermineerd, gemeten en geteld.

Collega Wim en de studenten poseren met een winde.

 

Facebook Comments
Categorie : Geen categorie
Als je deze post leuk vindt, ben je misschien ook geïnteresseerd in :