Henrik Larsen

Profil1

 

Som niårig fik jeg mit første fiskesæt af mine forældre, og et par dage senere lykkedes det at fange min første fisk – en aborre. Passionen var nu vækket og vejen blev banet for det, der sidenhen har vist sig som en allestedsnærværende glæde og interesse for fisk og fiskeri. Drengeårene blev således brugt i de lokale moser, hvor selv de mindste skaller og karusser blev fanget og betragtet med største iver. Sidenhen blev der cyklet til P&T-søer i lokalområdet og ikke mindst blev der fisket intenst efter havørreder på de Vestsjællandske kyster.

I slutningen af teenageårerne blev jeg introduceret til specimenfisket efter sudere, karusser og ikke mindst karperne. Hurtigt blev jeg stærkt optaget af dette fiskeri, der krævede mange timer bag stængerne for at skabe resultater. En hver ledig stund blev brugt på at fiske, søge nye vande, køre foderkampagner og træne tålmodigheden i jagten på storkarpen.  Efter en årerække blev jeg imidlertid ramt af ”kiloræset”, hvor fiskeriet i sig selv, samværet med kammeraterne og oplevelserne med naturen, blot var blevet til kulisser i min stræben efter storfisk.

I samme periode var flere af mine fiskekammerater begyndt at fiske efter rovfisk, hvorfor jeg fandt det ganske naturligt at lægge fredfiskene bag mig og begynde på et nyt kapitel, der søgte at bringe glæden for selve fiskeriet tilbage i fokus.

De seneste år har mit fiskeri således primært været udgjort af jagten på gedde, aborre og sandart. Jeg har som sådan ingen yndling, men glæder mig netop over at skifte mellem de tre arter, som en naturlig funktion af årstidsvariationernes forskelligartede muligheder for at afveksle fiskeformerne.  Uanset art, så bliver størstedelen af mit fiskeri i øvrigt bedrevet med kunstagn.

Parallelt med fiskeriet glæder jeg mig over at fotografere og optage video på mine fisketure. Endvidere har jeg på det seneste gjort mig en del erfaringer med at fremstille agn i gummi og træ.

Med bloggen her, håber jeg at kunne inspirere og motivere andre i deres fiskeri efter rovfisk. Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til mine indlæg, så skal du være mere end velkommen til at bruge kommentarfeltet :)

 

 

Facebook Comments