Fladfisk i juletiden!

Fin havneising!

Fin havneising!

Sidste weekend, dragede jeg på fladfisketur med min fiskemakker, Peter Fris og vores fotograf fra TV Midt-Vest. Vi skulle ud og se, om fiske fladfisk fra en havn. En lidt overset fiskeplads her om vinteren, der ikke sjældent overrasker med gode fangster. Vi aftalte, at vi ville tage solnedgangen og lidt af aftenen med, så vi kunne se, hvordan fiskeriet udviklede sig hen over dagen.

Vi medbragte hver, 3-4 fiskestænger – kraftige spinnestænger med god rygrad, og hjul med god fletline på 0,15 og opefter. Vi medbragte lidt skalrejer og sildefileter, og hentede på vejen derud, en stor portion børsteorme, der er suveræne til fladfisk. Desuden havde vi GULP børsteorme med, samt selvfølgelig fladfiskeforfang. Ikke de almindelige med kastevægt, 2 spredere og 2 kroge, men nogle lidt mere “tunede” købeforfang med spinnerblad og perlemorsfarvede perler.

Forfang med perler, rigget med GULP og børsteorm.

Forfang med perler, rigget med GULP og børsteorm.

Fordelen ved at bruge forfang med perler og andet sjov er, at fladfisk er meget nysgerrige, og meget lettere lokkes til forfanget, hvis der er perler og andet derpå. Hvis forfanget en gang i mellem bevæges, skaber det endnu mere lokkeeffekt.

Vi fiskede fra Grenå havn, men det kunne ligeså godt have været et andet sted. Havne med dybt vand er dog en klar fordel i de kolde årstider, da de flade står lidt dybere. Vestkysten var dog udelukket den pågældende dag, grundet hård vestenvind. Der var desuden 2 plusgrader, så vi havde godt med tøj på, samt varme drikke med.

Vi fiskede med en kombi af et stykke GULP og derefter ægte børsteorm på krogene. Kombinationen giver en del flere hug, og desuden kan fladfisk og krabber ikke så let, sutte GULP af krogene, så der er altid noget at bide i!

Skumringsfladfisk

Skumringsfladfisk

Vi lagde et par stønger ud lige ved molen på havnens inderside, og kastede også nogle ud på ydersiden ud mod havet. Det viste sig ret hurtigt, at vi fik større fisk lige ved molen og op til 10 meter fra molen, på dennes inderside.

Skumring og bonanza!

Mens det var helt lyst, gik der nogen tid mellem huggene, men da det skumrede, gik fiskeriet amok. Pludselig var der nærmest hug hele tiden, og der var slet ikke tvivl om, at fiskene flyttede enormt meget på sig her i skumringen… Vi fisk adskillige fisk, og flere dobbelthug, hvor der sad 2 flade på krogene. En fin torsk ville endda også lege med!

Godt med skumringsfisk!

Godt med skumringsfisk!

Da mørket faldt på, aftog huggene lidt igen, så vi kunne få tid til at rense fisk og endda ryge en ising i min rygeovn i læ af en betonmole. Den smagte aldeles pragtfuldt!!

Udover et par hårde hug ved molen – formentlig fra torsk, fik vi fisket en times tid mere, men måtte til sidste hjemover. Kulden bed, og der var en familie der ventede derhjemme. Men en kold dag ved havnen, blev en givtig og dejlig decemberoplevelse, som varmt kan anbefales.

I øvrigt: Hvis krabberne driller, så sæt et lille flåd over dit fladfiskeforfang. Flåddet trækkes med ned af kastevægten, men det holder krogene lidt oppe fra bunden, hvor krabberne ikke ken nå – men det kan de flade….

Knæk og bræk derude!

Frank Sjøgreen

Facebook Comments
Kategorier : Lystfiskeri