Pighvartur til vestkysten!

Oktober måned er her – For jægerne er jagten på deres ædle kronvildt gået ind – for lystfiskerne er en rigtig god pighvarmåned i gang!

Den mest kendte sæson for pighvar på vestkysten, er april/maj, men mens sommerperioden er meget svingende, er slut september og oktober faktisk tæt på ligeså gode. Eneste forskel er, at det ofte blæser en del mere i efteråret, end det sene forår, hvilket kan spolere fiskeriet eller muligheden..

Jeg får ofte forespørgsler på pladser, agn, metoder og vejr – så jeg vil herunder give jer nogle af mine bedste tips – God fornøjelse! Og læs også om en succesfuld guidning over nettet!

Vejr & Vind

Jeg tjekker altid DMIs hjemmeside ud m.h.t vind, bølger, strøm. Billederne herunder er fra deres side..

Vestkysten er naturligvis meget påvirket af vind og vejr. Det er vigtigt for at få succes med pighvarrerne, at det ikke blæser for meget fra vest og nord. Om der er sol, byger eller skyer er ikke så vigtigt. Hvarrerne hugger i alt vejr. Dog er kraftigt faldende temperaturer aldrig et hit. Østlige vinde gennem længere tid, får ofte vandet til at klare op og bølgerne til at lægge sig. Det er fint, men vinde fra syd, sydvest og vest er også fine, blot de ikke kommer meget over 6-7 m/s, da bølgerne ellers bliver for vilde og vandet plumrer. Vind fra nordlig og nordvestlig retning er som regel ikke gode, men der er undtagelser. vandet har det dog med at plumre hurtigere op ved disse vindretninger, og er vandet for uklart, er det meget svært at fange hvarrerne..

Vindretning og styrke er fine først på ugen!

Vindretning og styrke er fine først på ugen!

Strøm og Bølger

Strømmen kan ofte overraske ved vestkysten. Efter perioder med blæst, kan der især i de første dage derefter løbe temmelig kraftig strøm, der kan gøre fiskeriet svært. Strøm på mere end 1,5 knob gør, at de flade “trykker sig” mod bunden, og er sværere at få til at bide. Desuden kan det betyde, at der skal fiskes med tungere agn, hvilket gør, at agnen ikke går så livligt. Hvis strøm og vind går mod hinanden, ophæver de hinanden lidt, hvilket kan hjælpe. Til gengæld kan vandet let plumre op, hvis strøm og bølger går i hver sin retning.. Bølger og dønning skal helst ikke over ½ meter, men ellers er der ikke problemer med bølger – ofte samler det faktisk fiskene mere end på stille dage. Ved bølgegang, stiller fiskene sig ofte nær revlebrud (bølger skyller ind over revlerne, og vandet løber tilbage gennem revlebrud, som er dybere områder med stærk, udadgående strøm)

DMI strømkort.

DMI strømkort.

Agn og grej

Pighvarrer er ikke kræsne…. Jeg har prøvet mange agn og metoder, og efterhånden blevet mest glad for følgende: Jeg binder et forfang, bestående af 0,40 nylonline, startende med en svirvel. 30 cm. under svirvlen laver jeg en fast ophængerknude og i den, binder jeg en 2/0 rød laksekrog med modhager på skaftet. På den, monteres en GULP tobis eller GULP børsteorm i rød/brun. Alternativt en strimmel hornfisk. 30 cm. længere nede sluttes med en svirvel med hægte, hvori kastevægten monteres (oftest et 28 grams Tobyblink i blå/sølv, hvor 3-krogen er skiftet med en enkeltkrog str. 2/0. Igen monteres en GULP agn herpå. Der fiskes på knædybt til 1 meters vanddybde mellem stranden og 1. revle. Her er der flest fisk. Fisk gerne langs stranden i stedet for udad – fiskene går langt inde!!

Stangen bør have en god rygrad og gerne være 10-11 fod. Hjulet skal have god bremse og en jævn gang, så det er behageligt at fiske med de relativt tunge agn Jeg bruger selv 10´skeletor med Penn spinfisher hjul. (Op til 50 gram på strømfulde og blæsende dage..) og linen bør være eks. fireline 0,20-0,25.Nylon er ikke optimalt, da mange hug ikke mærkes…

Tidevand

Fiskeriet er klart bedst ved højvande, når vandet vender. Fra en times tid før højvande til en time efter, fanges ofte flest fisk. Dog kan der fanges fisk på alle tidspunkter..

DMI´s tidevandstabel.

DMI´s tidevandstabel.

Landing

Mindre fisk kanes på land, mens større fisk ofte suger sig fast til bunden. Mange mistes da de ofte forsøges trukket fri… Bedst er det at gå ud til dem, og lande dem med et greb i gællerne/munden.. Hold ALTID stram line, da krogen let falder ud..

Pladser

Der er rigtig mange pladser – eller nærmere stræk, langs den jyske vestkyst. Der er ikke en, der er meget bedre end den anden og fiskeriet kan svinge – men nogle sikre steder, plejer at være bl.a.: Børsmose, Vejers og Henne strande.

Jeg blev i september, kontaktet af Kristoffer Rico Hansen, en af mine facebookvenner, der spurgte lidt til steder og tid – og jeg guidede ham efter ovenstående tekst. Om han fangede noget, siger billedet her vist alt om… næsten 4 kilos skønhed!!! Kristoffer er en meget dygtig fisker, og selvfølgelig kræver det både tålmodighed og dygtighed at fange en fisk, som denne kæmpe, men det er bestemt muligt!

Kristoffer med STOR pighvar!

Kristoffer med STOR pighvar!

Knæk og bræk derude!

Frank Sjøgreen

Facebook Comments
Kategorier : Fangster, Grej og Teknik, Lystfiskeri, Tips og Triks